ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2022, νέο «Σχέδιο Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα». Μέσω του σχεδίου θα παραχωρηθούν κίνητρα συνολικού ύψους €9 εκατ. με σκοπό την ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και, ειδικότερα, την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής των ΑΤΑ και ΝΠΔΔ, καθώς και τη συμβολή στην επίτευξη των εθνικών υποχρεώσεων ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η επίτευξη μείωσης της κατανάλωσης  πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%, κατά μέσο όρο από όλες τις στηριζόμενες επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου. Συγκεκριμένα, για κάθε κτίριο που θα επιχορηγηθεί θα πρέπει να επιτευχθεί μετατροπή του σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας, ενώ για κάθε άλλη επένδυση θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον 30%.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συμπράξεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  Από τους δικαιούχους του Σχεδίου εξαιρούνται φορείς που αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα ή/και επενδύσεις σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

Το ποσοστό χρηματοδότησης έχει καθοριστεί σε 100% επί των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών (χωρίς ΦΠΑ).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την εξάντληση ή δέσμευση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή μέχρι 31.12.2023, όποιο από τα δυο επισυμβεί πρώτο.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241) κάτω από τον άξονα «Ταχεία μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία». Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου (φορέας υλοποίησης), έχει η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο εδώ.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ