ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»


Το ΥΕΕΒ&Τ ανακοινώνει τον τερματισμό της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων σχέδιο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Με βάση τον προκαθορισμένο διαθέσιμο προϋπολογισμό της πρώτης πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», δικαίωμα υποβολής αίτησης στα πλαίσια της πρώτης πρόσκλησης θα έχουν μόνο επιχειρήσεις που υπέβαλαν προς την Υπηρεσία Ενέργειας (μέσω Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα) αίτημα για καταχώρηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το κτίριο / την κτιριακή μονάδα τους, μέχρι την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ