Βελτιστες πρακτικες ανανεωσιμων πηγων ενεργειας στην Ευρωπαϊκη Ενωση


Διαβάστε πιο κάτω την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη Μέλη σχετικά με την αυτοπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα σχέδια net-metering και net-billing.

Δείτε την έκθεση εδώ.