Διάταγμα Υπουργού ΕΕΒΤ αναφορικά με τους ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας


Η Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕΒΤ ανακοινώνει ότι μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 19 (3) (η) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων του 2006 έως 2012 έχει ετοιμάσει προσχέδιο Διατάγματος με τίτλο: «το περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Νέων Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων που Εγκαθίστανται σε Υφιστάμενα Κτίρια και Κτιριακές Μονάδες, και Τεχνικών Συστημάτων Κτιρίων που Αντικαθίστανται και Αναβαθμίζονται) Διάταγμα του 2015».

Διαταγμα Απαιτησεις Συνολικης Αποδοσης Τεχνικων Συστηματων Κτιριων για κατοικιες και μη κατοικιες_2


Κατεβάστε πιο κάτω τον οδηγό με τις προδιαγραφές τεχνιτών συστημάτων όπου μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις τις συνολικής απόδοσης που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες: 

Οδηγός προδιαγραφές τεχνικών συστημάτων κτιρίων_Οικίες_5

Στον ακόλουθο οδηγό καθορίζονται οι απαιτήσεις τις συνολικής απόδοσης για τεχνικά συστήματα που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται σε κτίρια και κτιριακές μονάδες που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες :

Οδηγός προδιαγραφές τεχνικών συστημάτων κτιρίων_Μη Οικίες_4

Το προσχέδιο του Διατάγματος θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 6 Νοεμβρίου2015.