Λογισμικο για την διαστασιολογηση συστηματων ΑΠΕ


Η Υπηρεσία Ενέργειας του ΥΕΕ&Β ενημερώνει ότι έχουν αναπτυχθεί λογισμικά προγράμματα που θα συμβάλλουν στη βελτίωση και περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της Κύπρου. Το λογισμικό για την διαστασιολόγηση συστημάτων ΑΠΕ για ιδία κατανάλωση βρίσκεται εδώ.