Σχεδιο «Ηλιακη Ενεργεια για Ολους»


Το ΥΕΕΒΤ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τίτλο «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

Κατηγορία A: Φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW

  •  Υποκατηγορία A1: Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (χορηγία ύψους  900 ευρώ/kW). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 1,2 MW.
  •  Υποκατηγορία A2: Συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από μη ευάλωτους καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 8,8 MW.
  •  Υποκατηγορία A3: Συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 10MW. 

Κατηγορία Β: Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε Εμπορικές και Βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων ή μέχρι την αναθεώρηση του Σχεδίου, ως ακολούθως:

Υποκατηγορία Α1: Οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία θα υποβάλλονται προς την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ, Γραφεία Υπηρεσίας Ενέργειας καθώς επίσης στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ.

Υποκατηγορίες Α2 και Α3: Οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία θα υποβάλλονται προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

Κατηγορία Β: Οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία θα υποβάλλονται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ιστοσελίδες www.cie.org.cy, www.cera.org.cy, www.mcit.gov.cy, www.eac.com.cy και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του ΥΕΕΒΤ, της ΑΗΚ και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Έντυπο υποβολής άιτησης για φωτοβολταικά μέχρι 3KW (ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ)

Σχέσιο Επενδύσεων «ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»