Σχεδιο για Εγκατασταση ή Αντικαταστασης Συστηματων με ηλιακο θερμοσιφωνα


Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ προωθεί το νέο «Σχέδιο για Εγκατάσταση ή Αντικατάστασης Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες». Το σχέδιο αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ ώστε να επιχορηγούνται ηλιακά συστήματα/πλαίσια τα οποία έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2016. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα έτη 2016 - 2017 ανέρχεται στις €600.000.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν κατοικία η οποία χρησιμοποιείται από τον δικαιούχο για ιδιοκατοίκηση και για την οποία εκδόθηκε άδεια οικοδομής ή υποβλήθηκε αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας, το αργότερο μέχρι και την 21η Δεκεμβρίου του 2007.

Πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη επιχορηγηθεί για ηλιακό σύστημα ή εκκρεμεί εξέταση της αίτησής τους στα πλαίσια προηγούμενων Σχεδίων Χορηγιών, είτε του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ είτε του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεν μπορούν, στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, να υποβάλουν αίτηση για την ίδια κατοικία, εκτός αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παροχής της προηγούμενης χορηγίας.

Σημειώστε ότι στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, ο κάθε δικαιούχος μπορεί να επιχορηγηθεί μόνο μία φορά και μόνο για ένα ηλιακό σύστημα.

Ενεργοποίηση του Σχεδίου.

Για την ενεργοποίηση του σχεδίου απαιτείτε η έγκριση του Σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, και η ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων αναμένετε περί τα τέλη Ιουνίου 2017.