ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)


Παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) ανακοινώνει ότι η ημερομηνία τερματισμού της παραλαβής αιτήσεων για την Κατηγορία Α- Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering) και την Κατηγορία Β – Συμψηφισμός Λογαριασμών (netbilling) του «Σχέδιου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ιδία Κατανάλωση», παρατείνεται μέχρι τις 30/09/2021 ή ενωρίτερα αν συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας ή αν εγκριθεί αναθεώρηση του Σχεδίου πριν την ημερομηνία αυτή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας https://energy.gov.cy/