Σχεδίου προωθησης εγκαταστασεων φωτοβολταϊκων συστηματων «Ηλιακη Ενεργεια για Ολους» 2015


Στις 22/12/2015 έχει ανακοινωθεί η έναρξη λειτουργίας του Σχεδίου προώθησης εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους» απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ).

Το σχέδιο περιλαμβανει στη κατηγορία Α Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (“Νet-Μetering”) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 20MW και στην κατηγορία Β Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 2.000kW το κάθε ένα σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς : 20 MW.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016, μέχρι να συμπληρωθεί η μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα της κάθε κατηγορίας επενδύσεων ή μέχρι την έκδοση οποιασδήποτε αναθεώρησης του Σχεδίου. Για την πλήρη περιγραφεί του σχεδίου κατευάστε τα σχετικά έντυπα πιο κάτω.

Ανακοίνωση Σχεδίου ΗΕΓΟ 2015

Σχέδιο ΥΕΕΒΤ Ηλιακή Ενέργεια για Όλους 2015

Έντυπο υποβολής άιτησης για φωτοβολταικά μέχρι 3KW (ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ)