ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Φ/Β ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ


Πρόσφατα ανακοινώθηκε σχέδιο για χορηγίες και φωτοβολταϊκά για γεωργούς / κτηνοτρόφους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Παραθέτουμε πιο κάτω σχετικό link από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ στην οποία έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα της προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 που αφορά χορηγίες και για φωτοβολταικά για γεωργούς / κτηνοτρόφους.

http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/2F4B3CDC1C5A8896C2257FA9002551F7?OpenDocument

Σημειώστε ότι το εν λόγω Σχέδιο Χορηγιών, δέχεται αιτήσεις από 9.5.2016 μέχρι 9.9.2016. Οι χορηγίες για φωτοβολταικά μπορούν να φτάσουν από 40% μέχρι και 70%. Για δαπάνες πέραν των 80,000 ευρώ είναι απαραίτητη τεχνοοικονομική μελέτη που θα εγκριθεί από κατάλογο 31 εγκεκριμένων συμβούλων του ΚΟΑΠ.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στον ΚΟΑΠ με τον κ. Ιάκωβο Ιακώβου (τηλ.22557623), Μάριο Πατσιά (τηλ.22557637) ή/και με τον κ. Γιάννο Μαυρομμάτη (τηλ.22408324) στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος.