ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, κατά τη Συνεδρία της 28 ης Σεπτεμβρίου 2015, εξέδωσε την Απόφαση «Περί της Περιόδου Τελικής Εκκαθάρισης του Πλεονάσματος της Ηλεκτρικής Ενέργειας των Καταναλωτών που Εμπίπτουν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων», καθορίζοντας την περίοδο συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας που θα γίνεται από τους Προμηθευτές ανά δίμηνο αυτή του Φεβρουαρίου-Μαρτίου, ως η εισήγηση στη βάση των αποτελεσμάτων της μελέτης της ΑΗΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα κατεβάστε το σχετική απόφαση. 

Απόφαση ΡΑΕΚ για την περίοδο τελικής εκκαθάρισης του πλεονάσματος της ηλεκτρικής ενέργειας των Φ/Β Συστημάτων που εμπίπτουν στα Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων, Net Metering