ΕΓΓΡΑΦΗ


Γίνε μέλος στο Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ. 

Για να γίνεις μέλος στο Σ.Ε.Α.Π.Ε.Κ κατέβασε την αίτηση εγγραφής.

Αφού κατευάσεις τη αίτηση συμπλήρωσε την και στέιλε τη στο Φαξ: 22 669 459.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρείς στη φόρμα και στο +35722665102.