Επικοινωνια


Ανθή Χαραλάμπους 
Διευθύντρια Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
ΟΕΒ
 
Χρύσω Σωτηρίου 
Λειτουργός Τμήματος Ενέργειας & Περιβάλλοντος 
ΟΕΒ
csotiriou[@]oeb.org.cy
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ)
Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων 4, 
2000 Λευκωσία, Κύπρος
 
Τηλ: +357 22 643000
Φαξ: +357 22 669459