ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 16ΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΑΠΕΚ


Πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, στη Δημοσιογραφική Εστία στη

Λευκωσία, η 16 η  Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ.

Κατά το τελετουργικό μέρος της Συνέλευσης, απηύθυναν χαιρετισμό οι κ. Παναγιώτης
Κελίρης, Διευθυντής του Γραφείου της ΡΑΕΚ, κ. Χαράλαμπος Ρούσος, Διευθυντής
Υπηρεσίας Ενέργειας του ΥΕΕ&Β, και κ. Πέτρος Μηνά, Βοηθός Διευθυντής Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Μετά το πέρας των χαιρετισμών ακολούθησε συζήτηση για
θέματα όπως η προτεινόμενη Κατανομή Προϋπολογισμού για το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ &
ΕΞΕ για το 2021, πιθανά μελλοντικά σχέδια στήριξης και χορηγιών για ΑΠΕ καθώς
επίσης και η πορεία προς το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού. Τονίστηκε ότι οι
εμπλεκόμενοι με τον τομέα της Πράσινης Ενέργειας έχουν να διαδραματίσουν πολύ
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των εθνικών στόχων του 2020 & 2030 και των στόχων
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το Τελετουργικό Μέρος της Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του
Προέδρου ΣΕΑΠΕΚ, κ. Φάνου Καραντώνη ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στις δράσεις
και τις εισηγήσεις του Συνδέσμου προς αρμόδιους φορείς και εκπροσωπήσεις σε
Σώματα.

Στο Καταστατικό Μέρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του ΣΕΑΠΕΚ παρουσίασε
τα κυριότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο.

Ακολούθησε σύντομος απολογισμός της χρονιάς από τον Γραμματέα του Συνδέσμου, κ.
Νίκο Τρίκκη και τέλος παρουσιάστηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του ΣΕΑΠΕΚ από
την Ταμία του Συνδέσμου, κα. Μαρία Ηρώα.

Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση 2019 – Καταστατικό Μέρος
Ετήσια Γενική και Εκλογική Συνέλευση 2019 – Τελετουργικό Μέρος
Ομιλία Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Δρ. Ανδρέα Πουλλικκά
Ομιλία Βοηθού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) κ. Πέτρου Μηνά