ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ NET-METERING;


Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις και νοικοκυριά για την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Πέραν του θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου αλλά και της συνεισφοράς στην επίτευξη των δεσμευτικών μας στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, αυτή η αυξημένη, διάσπαρτη και μη ελεγχόμενη διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, έχει φέρει στην επιφάνεια τις σοβαρές προκλήσεις και τις αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρούνται αυξημένες περικοπές (curtailment) φωτοβολταϊκών συστημάτων από το δίκτυο διανομής και ουσιαστικά να «χάνεται» πράσινη ενέργειας. Ο Σύνδεσμος είναι πλήρως ενήμερος για την κατάσταση αυτή, όπου μέσα από την πραγματοποίηση σχετικών συναντήσεων με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής έχει ζητήσει την άμεση λήψη αποφάσεων και ενεργειών για το εν λόγω θέμα.

Η εποχιακή χαμηλή ζήτηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με την έλλειψη συστημάτων αποθήκευσης, η μη εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, η έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων αρμόδιων αρχών και ουσιαστικά η έλλειψη ενός μακροχρόνιου πλάνου ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου με βάση των αναγκών που υπάρχουν, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο Σύνδεσμος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ) καλεί τις αρμόδιες αρχές να ανταποκριθούν και να δουν ζεστά το θέμα των περικοπών συστημάτων ΑΠΕ, έτσι ώστε να τροχοδρομηθούν ουσιαστικές ενέργειες για επίλυση του φαινομένου αυτού.