Τα μελη μας

TRIKKIS ENERGY LTD

Μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

44 Οδός Γαλιλαίου 3011, Τ.Θ 71001, 3841 Λεμεσός

+ 357 7000 32 42

solar@trikkis.com.cy

www.trikkisenergy.com