Τα μελη μας

BIG SOLAR CYPRUS

Η BIGSOLAR είναι μια από τις μεγαλύτερες κυπριακές εταιρείες προμήθειας υλικών κι εξοπλισμού στην οικοδομική βιομηχανία, με έμφαση σε προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.

21 Οδός Μάρκου Δράκου, Παλλουριώτισσα, Τ.Θ 29078, 1621 Λευκωσία

+(357) 22 793333

+(357) 22 431534

info@bigsolar.com.cy

www.bigsolar.com.cy

Ergo Home Energy Ltd

-Supply, installation and maintenance of all kinds of photovoltaic systems -ESCO (Energy Service Company) -Energy Audits and studies -Certification,energy performance of building -Voltage optimization -Photometric studies, low energy consumption ligh

Θεσσαλονίκης 14, Ταχ. Κωδ. 2643, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ 26774, Τ.Κ 1647

+357 22 505404 +357 99 403924

pharconides@ergohomegroup.com

www.ergoenergy.com.cy

GE SOLAR

Η δύναμή μας πηγάζει από τη μακρόχρονη εμπειρία μας στον τομέα των Φωτοβολταϊκών υπηρεσιών.

Οδός Γιάννου Κρανιδιώτη, Λευκωσία

(+357) 77777 7009

info@gesolarcyprus.com

www.gesolarcyprus.com