Τα μελη μας

LIMCEN LTD

Η εταιρεία LIMCEN LTD (Limassol Center of Engineering) ιδρύθηκε το 2015 από δύο νεαρούς Μηχανικούς και παρέχει γενικές υπηρεσίες σε έργα μηχανικής μέσω έρευνας και ανάλυσης.

Ναυαρίνου 15Α, 3041 Λεμεσός

70009955

solar@limcen.com

www.limcen.com