Τα μελη μας

LIMCEN LTD

Η εταιρεία LIMCEN LTD (Limassol Center of Engineering) ιδρύθηκε το 2015 από δύο νεαρούς Μηχανικούς και παρέχει γενικές υπηρεσίες σε έργα μηχανικής μέσω έρευνας και ανάλυσης.

Ναυαρίνου 15Α, 3041 Λεμεσός

70009955

solar@limcen.com

www.limcen.com

TRIKKIS ENERGY LTD

Μελέτη, εισαγωγή, διανομή, εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

44 Οδός Γαλιλαίου 3011, Τ.Θ 71001, 3841 Λεμεσός

+ 357 7000 32 42

solar@trikkis.com.cy

www.trikkisenergy.com